In mei en augustus 2023 voerde de VSV een bevraging uit bij in totaal 1.000 Vlaamse autobestuurders tussen 18 en 54 jaar. Hierbij werd de Vlaamse autobestuurder bevraagd over de snelheidslimieten en -controles

Wat was het doel?

Met dit onderzoek wil de VSV graag te weten komen hoe de Vlaamse autobestuurders denkt over snelheidslimieten en -controles.

Wat waren de resultaten?

De ruime meerderheid van de bestuurders is overtuigd van het nut van de snelheidslimiet en houdt zich hier ook aan. Anderzijds zien we voor het eerst dat de vraag naar meer snelheidscontroles afneemt. Zo zien 4 op de 10 bestuurders de controles meer als een extra belasting i.p.v. een middel om de verkeersveiligheid te verhogen.

Wat leren we hieruit?

Snelheidscontroles zijn belangrijk, maar als bestuurders ze niet begrijpen, bestaat het gevaar dat het draagvlak voor deze controles, en misschien ook voor de snelheidslimieten, verkleint. Het is daarom belangrijk om steeds voldoende het waarom van de snelheidslimieten uit te leggen, zodat bestuurders die vooral zien als een maatregel om de veiligheid te garanderen.

Wil je meer weten?

Download het snelheidsrapport hieronder.

Resultaat snelheidsonderzoek

  • Rapport snelheid