0 verkeersslachtoffers. 
Dat is onze ambitie. 

Door onze inzet en expertise zorgen we ervoor dat mensen zich veilig gedragen in het verkeer. Dat doen we samen met tal van andere partners door educatie en sensibilisering naar alle weggebruikers.

Visie

  • Menselijk gedrag en menselijke fouten spelen bij de overgrote meerderheid van de verkeersongevallen een rol. Praktijkgerichte educatie, campagnes en informatieverstrekking zijn belangrijke hefbomen om verkeersgedrag te beïnvloeden. De combinatie met maatregelen op het vlak van infrastructuur, voertuigtechnologie en handhaving versterkt de effecten daarvan.
  • Duurzame mobiliteit is een absolute voorwaarde voor veilig verkeer, en andersom. Hoe meer mensen alternatieven voor de auto gebruiken, hoe veiliger het verkeer wordt. Verkeersveiligheid verbeteren doen we dus ook door die alternatieven te stimuleren. Mensen overtuigen om die te gebruiken, kan echter ook enkel als ze dat veilig kunnen doen. 
  • Gedragsverandering is een permanent proces. Levenslang leren en doelgroepgericht werken is een must. Om hun gedrag te kunnen aanpassen, moeten weggebruikers beschikken over de juiste kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes.
  • We zoeken steeds naar de meest (kosten)efficiënte en effectieve manier om ons doel te bereiken. Afhankelijk van het doel, de doelgroep en de boodschap stappen we rechtstreeks naar de doelgroep of werken we via intermediairen (teach the teacher).
  • Meten is weten. We evalueren al onze projecten (proces, tevredenheid én impact). Indien nodig sturen we bij of bouwen we projecten af. 
  • We baseren ons op wetenschappelijke inzichten en werken samen met alle relevante partners.
  • We gebruiken ons gezond verstand en gaan pragmatisch en praktijkgericht te werk.
  • We gaan mee met de tijd. We innoveren waar mogelijk en hebben oog voor technologische en maatschappelijke evoluties. 
  • We willen weten wat er leeft. We gaan de boer op en betrekken onze doelgroepen. 

Leuk kennis te maken! Hier vind je ons volledige team.

Download het jaarverslag van de VSV

  • Jaarverslag 2022