Wat is de Coalitie van 30?

30 km/u binnen de bebouwde kom heeft veel voordelen. Het zorgt voor een drastische daling van het aantal verkeersslachtoffers en heeft een positieve invloed op de leefbaarheid. Wil je je ook engageren als stad, gemeente of organisatie om de verkeersveiligheid te verhogen met een zone 30? Sluit je dan aan bij de Coalitie van 30 en ontmoet andere lokale besturen die met dit thema bezig zijn. 

Wat kan de Coalitie van 30 voor jouw stad of gemeente betekenen?

  • De Coalitie van 30 wil de versnipperde kennis bij steden en gemeenten, overheidsinstanties en middenveldorganisaties bundelen en ter beschikking stellen aan haar leden. Zo nemen we barrières voor de implementatie van een zone 30 weg.
  • Onze leden zijn welkom op klankbordsessies om ervaringen uit te wisselen over thema’s zoals infrastructurele maatregelen, draagvlak, evaluatie en monitoring.
  • De Coalitie van 30 streeft naar eenduidige richtlijnen over zone 30 en een standaard snelheidslimiet van 30 km/u binnen de bebouwde kom.

Ik wil lid worden van de Coalitie van 30