Je vindt hier een ruim aanbod bijscholingen voor rijlesgevers. Ga naar de opleidingskalender om te zien welke opleidingen er binnenkort gepland staan. 

Opleidingskalender

Heb je minstens 10 collega's die dezelfde bijscholing(en) willen volgen? Kies dan voor een opleiding in je bedrijf.

Bijscholingen incompany

Partners

De opleidingen voor rijlesgevers zijn in samenwerking met Cevora. Zij bieden gratis opleidingen aan voor alle medewerkers die werken in een bedrijf dat deel uitmaakt van het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (APCV of PC200). De sector van de Rijscholen valt onder dit Paritair Comité.

Rijscholen en rijlesgevers kunnen voor een VSV-opleiding ook een beroep doen op de kmo-portefeuille in het kader van 'beroepsspecifieke competenties'. Het registratienummer van de VSV is DV. O105597. Op vlaio.be vind je de voorwaarden en de procedure.

Punten erkende opleiding

Jaarlijks 12 uur verplichte bijscholing

Als rijlesgever volg je jaarlijks minstens 12 uur verplichte bijscholing. Op die manier fris je eerder verworven competenties (kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes) op en blijf je op de hoogte van de laatste nieuwigheden uit de sector.

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken keurt op voorhand de opleidingen die in aanmerking komen als erkende opleiding goed. De opleidingen krijgen 1 punt of meerdere punten toegekend in overeenstemming met de inhoud.

  • Punt 1: wijzigingen van de reglementering over de verkeersveiligheid in brede zin en verdieping van de in bijlage 2 van het KB van 11 mei 2004 bepaalde examenleerstof
  • Punt 2: begrippen en methodologie van de organisatie van het theoretische en praktische onderricht
  • Punt 3: begrippen en maatregelen tot bevordering van de verkeersveiligheid en de mobiliteit in het kader van de duurzame ontwikkeling
  • Punt 5: voor de houders van brevet I - economische en organisatorische aspecten van de exploitatie van een rijschool

Bij elke cyclus van 3 jaar moet je als rijlesgever een opleiding volgen die voldeed aan punten 1 t.e.m. 3. Dat betekent dat punten 1, 2 en 3 over een periode van 3 jaar gespreid mogen zijn, waardoor je je als rijlesgever elk jaar kan verdiepen in een bepaald onderwerp. Concreet: op het einde van de cyclus van 3 jaar moeten de punten 1, 2 en 3 aan bod zijn gekomen. Voor een (adjunct)directeur is deze cyclus 4 jaar waarbij alle punten (1, 2, 3 en 5) aan bod moeten zijn gekomen.

Voorbeeld 1: rijlesgever

Ontving jij je instructietoelating op 1 januari 2019, dan is de referentieperiode 1 januari 2019 - 31 december 2021. De daaropvolgende cyclus is dan 1 januari 2022 - 31 december 2024. Het jaar waarin je je instructietoelating ontvangt, ben je vrijgesteld van deze verplichting.

Voorbeeld 2: rijschooldirecteur

Ontving jij je directietoelating op 1 januari 2019, dan is de referentieperiode 1 januari 2019 - 31 december 2022. De daaropvolgende cyclus is dan 1 januari 2023 - 31 december 2026.

Veelgestelde vragen

Hoeveel uren verplichte bijscholing moet ik volgen dit jaar?

Als rijlesgever volg je jaarlijks minstens 12 uur verplichte bijscholing. Op die manier fris je eerder verworven competenties (kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes) op en blijf je op de hoogte van de laatste nieuwigheden uit de sector.

Er zijn geen vrije plaatsen meer voor een punt dat ik dit jaar moet volgen. Wat nu?

De VSV volgt het beschikbare opleidingsaanbod doorheen het jaar nauw op en plant regelmatig nieuwe opleidingen en/of bijkomende opleidingsdata in.

  • Je ontdekt nieuwe of bijkomende data van bijscholingen via de nieuwsbrief.  Schrijf je in voor de nieuwsbrief voor rijlesgevers en je bent als eerste op de hoogte.
  • Je kan je ook inschrijven op de wachtlijst. Zodra er een plaats vrijkomt, ontvang je een e-mail. 

Is het jaar bijna voorbij? Dan worden er mogelijk geen extra bijscholingen meer ingepland. Je kijkt dan best naar de opleidingen bij een ander opleidingscentrum of er nog vrije plaatsen zijn voor het ontbrekende punt. 

Lukken de bovenstaande stappen niet? Contacteer het Departement van Mobiliteit en Openware Werken via het contactpunt.

Kan ik bijscholingen meenemen naar volgend jaar?

Nee, de verplichte bijscholingsuren worden per kalenderjaar bekeken. Je kan het teveel aan opleidingsuren dat je volgde dus niet meenemen naar het volgende kalenderjaar.

Waarom is er een beperkt aantal plaatsen per rijschool voor een bijscholing?

In het open aanbod bijscholingen beperken we het aantal inschrijvingen per rijschool. Zo behouden we het evenwicht tussen de verschillende deelnemende rijscholen en voorkomen we dat een rijschool oververtegenwoordigd is.

Wil je liever samen als rijschool een opleiding volgen? Vraag dan een bijscholing incompany aan

Ik ben langdurig ziek geweest en heb nog geen bijscholing kunnen volgen dit jaar. Hoe blijf ik in orde voor de verplichte opleidingsuren?

Dit is een uitzonderlijke situatie. Jij (of de rijschool) contacteert hiervoor best het contactpunt van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). Zij bekijken je situatie vervolgens in detail verder.

Wat als ik na enkele jaren pauze opnieuw als rijlesgever aan de slag wil?

Vanaf het moment dat je als rijlesgever opnieuw begint te werken, moet je ook weer de verplichte bijscholingen volgen. Je moet geen bijscholingen volgen voor de jaren die je niet actief was.

Voorbeeld: Een rijlesgever begint in april 2018 terug te werken na een pauze van 5 jaar, dan moet hij/zij 12 uur bijscholing hebben gevolgd tegen eind 2018. De rijlesgever hoeft geen bijscholingen te volgen voor de jaren die hij niet actief was.

Ik heb mijn aanwezigheidsattest niet ontvangen, omdat ik te laat was. Klopt dat?

Ja, de bijscholingen voor rijlesgevers zijn aan een strikt wettelijk kader verbonden. Iedere bijscholing is voor een aantal opleidingsuren goedgekeurd. We geven enkel aanwezigheidsattesten aan deelnemers die de hele opleiding aanwezig zijn. 

We voorzien een onthaal van 30 minuten zodat iedereen rustig kan toekomen en we op het vooraf bepaalde startuur effectief kunnen starten. De VSV-medewerker of -lesgever ter plaatse heeft een marge van 15 minuten om laatkomers uitzonderlijk toe te laten (in dit geval betekent uitzonderlijk: om een duidelijke reden + éénmalig). 

Hierna kan je nog steeds de opleiding volgen, maar krijg je geen aanwezigheidsattest. 

Ik ben mijn aanwezigheidsattest kwijtgeraakt. Wat nu?

Ben jij je aanwezigheidsattest van een bijscholing via de VSV verloren of kwijtgeraakt? Vraag je duplicaat aan via rijopleiding@vsv.be.

Door de privacy wetgeving levert de VSV enkel een duplicaat af aan de deelnemer zelf, en niet aan een 3e persoon, zoals de rijschool. 

De VSV kan enkel een duplicaat van het aanwezigheidsattest afleveren als het over een bijscholing via de VSV gaat. 

Hoe vraag ik mijn tegemoetkoming van de KMO-portefeuille aan?

Rijscholen en rijlesgevers die een opleiding volgen bij de VSV kunnen een beroep doen op de kmo-portefeuille in het kader van de ‘beroepsspecifieke competenties’.

Een subsidieaanvraag van de kmo-portefeuille moet online en binnen de geldige termijn worden ingediend. Je doet dat bij voorkeur voor de start van de opleiding, maar het is mogelijk tot 14 kalenderdagen na de startdatum. Na die periode is subsidiëring helaas niet meer mogelijk. 

Het registratienummer van de VSV is DV. O105597. Op vlaio.be lees je meer over de voorwaarden en procedure.