Het Vlaams Forum Verkeersveiligheid (VFV) heeft enerzijds een overlegfunctie: de deelnemende organisaties zoeken naar afstemming en wisselen kennis en ervaring uit. Anderzijds formuleert het adviezen aan de Vlaamse regering om de verkeersveiligheid op de Vlaamse wegen te verbeteren. 

Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen, is voorzitter van het VFV. Ondervoorzitter is Eddy Klynen, coördinator van de VSV. De VSV organiseert de vergaderingen van het forum. 

Contact

Ine Herten
Projectverantwoordelijke vorming professionals
ine.herten@vsv.be
015 69 79 01

Ledenoverzicht

Leden Vlaams Forum Verkeersveiligheid - juni 2023