Functie

Het Vlaams Forum Verkeersveiligheid (VFV) heeft enerzijds een overlegfunctie: de deelnemende organisaties zoeken naar afstemming en wisselen kennis en ervaring uit. Anderzijds formuleert het adviezen aan de Vlaamse regering om de verkeersveiligheid op de Vlaamse wegen te verbeteren. 

Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen, is voorzitter van het VFV. Ondervoorzitter is Eddy Klynen, coördinator van de VSV. De VSV organiseert de vergaderingen van het forum. 

Contact

Ine Herten
Projectverantwoordelijke vorming professionals
ine.herten@vsv.be
015 69 79 01

Ledenoverzicht

Leden Vlaams Forum Verkeersveiligheid - juni 2023

Verslagen en adviezen:

De verslagen van de bijeenkomsten van 2023 kan je hier downloaden:

Dinsdag 14 februari 2023
Maandag 12 juni 2023
Vrijdag 15 september 2023
Dinsdag 12 december 2023

De verslagen van de bijeenkomsten van 2022 kan je hier downloaden:

Vrijdag 25 februari 2022
Vrijdag 10 juni 2022
Vrijdag 16 september 2022
Vrijdag 9 december 2022

De verslagen van de bijeenkomsten van 2021 kan je hier downloaden:

Vrijdag 12 februari 2021
Vrijdag 11 juni 2021
Vrijdag 17 september 2021
Vrijdag 11 december 2021

De verslagen van de bijeenkomsten van 2020 kan je hier downloaden:

Vrijdag 19 juni 2020
Vrijdag 18 september 2020
Vrijdag 20 november 2020

Aanbevelingen en nota’s

Het Vlaams Forum Verkeersveiligheid formuleert adviezen aan de overheid om de verkeersveiligheid op de wegen te verbeteren.

Aanbeveling: aandacht voor de voetgangers (2023)
Nota Realisatie Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen 2021-2025 (2023)
Advies Centrex Werverkeer Verkeersbord F99c (2022)
Aanbeveling nul-limiet alcohol in het verkeer (2019)
Aanbeveling VME secundair onderwijs (2016)
Aanbeveling fietshelmplicht (2015)
Aanbeveling lichte gemotoriseerde tweewielers (2015)

Daarnaast maakt het Vlaams Forum Verkeersveiligheid nog andere nota’s.

Nota Gemachtigd Opzichters (2021)
Update nota zone 30 (2021)
Nota zone 30 (2018)