Wat is het?

De lokale overheden, de Bouwunie, Embuild Vlaanderen en FEMA slaan de handen in elkaar met het Charter Werftransport. Met dit initiatief kunnen gemeenten en de bouwsector samen bijdragen aan een maximaal bereikbare, leefbare en veilige schoolomgeving tijdens private en publieke bouw- en wegenwerken.

Wat kan het Charter werftransport voor jouw stad of gemeente betekenen?

  • Met de ondertekening van het Charter kan je een duidelijk signaal geven dat je inzet op een veilige en leefbare schoolomgeving.
  • De ondertekening van het Charter helpt je om in dialoog te gaan met aannemers en scholen.
  • Het Charter is een aanzet om het werfverkeer in schoolomgevingen constructief aan te pakken.

Ik wil het Charter Werftransport ondertekenen