Welke data zijn er binnen een politiezone beschikbaar? Hoe kan je ze gebruiken om je handhavingsbeleid richting te geven? Ontdek alles over het ideale tijdstip en locatie van controles, aanpassingen verkeersinfrastructuur, inzet van middelen…

Programma

08:30 Onthaal  
09:00 Verwelkoming en kennismaking   Ine Herten, Beleidsmedewerker, VSV  
09:05

Verkeersveiligheidsbeleid onderbouwd met data:

  • Welke bronnen zijn beschikbaar? Welke informatie kan uit ongevallencijfers gehaald worden?
  • Hoe data gebruiken in verkeersveiligheidsbeleid?
  • Hoe gaat de Lokale politie Antwerpen met de verschillende data aan de slag?
Karen Penneman, Elien Pauwels en Lies Van Hove, Lokale Politie Antwerpen
11:15 Pauze
11:30 Datagericht handhaven in de praktijk Gaetano Butera, Hoofdinspecteur Verkeer, PZ KASTZE
12:30 Pauze
13:30 De verkeersbarometer en het Management Information System (het MIS) Christiane Ruiz de Arcaute, Beleidsadviseur, Federale Politie
14:00 Aan de slag met open data Gerry Peeters, Diensthoofd, Federale Wegpolitie Limburg
15:15 Pauze
15:30 Van applicatie naar verkeersveilige omgeving Raph Snijders, Projectleider, UHasselt Route2school
16:45 Einde

Inschrijven

De inschrijvingen verlopen via Campus Vesta. Zij zullen uw deelname factureren. Inschrijven kan door het inschrijvingsformulier in te vullen en per mail te bezorgen aan inschrijvingen@campusvesta.be.

Praktisch

Wat leer je?

  • Je krijgt een duidelijk zicht op welke data er binnen een politiezone beschikbaar zijn.
  • Je weet hoe je deze data kan verzamelen, interpreteren en gebruiken om het handhavingsbeleid richting te geven (bv. tijdstip en locatie van controles, aanpassingen verkeersnfrastructuur, inzet van middelen…). 

Lunch

Drank- en eetvoorzieningen zijn niet inbegrepen in de deelnameprijs. Je kan ter plaats een broodje kopen of zelf iets meebrengen. 

Voor wie?

Je bent werkzaam bij een geïntegreerde politiedienst belast met verkeersgerelateerde zaken.

Partners

Dit is een opleiding van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) en Campus Vesta.

Contactpersoon

Ine Herten
Beleidsmedewerker vorming professionals
ine.herten@vsv.be
Datum
Programma
Locatie
18/04/24 09:00 - 16:45
Datagerichte verkeershandhaving
APB Campus Vesta Oostmalsesteenweg 75 2520 Ranst