Ben je een mobiliteitsambtenaar in de provincie Vlaams-Brabant? Werk je in een kleinere gemeente of in een kleine mobiliteitsdienst? Zoek je een netwerk waar je terecht kan met je mobiliteitsvragen en -bezorgdheden? Dan ben je heel erg welkom in onze collegagroep mobiliteit voor de provincie Vlaams-Brabant! Je kan er op een laagdrempelige manier vragen stellen en informatie uitwisselen met een netwerk van mobiliteitsambtenaren. We helpen je om antwoorden te formuleren op verkeers- en mobiliteitsvragen.

Inschrijven

Programma

08:30 Onthaal Nick Gryp, Beleidsmedewerker, VSV 
09:00 Verwelkoming Nick Gryp, Beleidsmedewerker, VSV 
09:05 Thema van de bijeenkomst TBD
10:30 Pauze
10:45 Intervisie Nick Gryp, Beleidsmedewerker, VSV 
12:00 Netwerklunch
13:00 Einde

Praktisch

Wat leer je?

  • Je krijgt inzicht in verschillende thema’s waar je als mobiliteitsambtenaar of medewerker van de mobiliteitsdienst mee aan de slag gaat.
  • Je wisselt informatie uit met collega’s van andere lokale besturen.
  • Je leert hoe je met mobiliteitsvraagstukken aan de slag gaat.
  • Je vindt steun bij collega’s van andere lokale besturen. 

Voor wie?

Mobiliteitsambtenaren of deskundigen mobiliteit in een lokaal bestuur in de provincie Vlaams-Brabant. 

Algemene voorwaarden

Als je je voor deze opleiding van de VSV inschrijft, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Contactpersoon

Nick Gryp
Beleidsmedewerker vorming professionals
nick.gryp@vsv.be
Datum
Programma
Locatie
18/03/24 09:00 - 13:00
Collegagroep mobiliteit - Provincie Vlaams-Brabant - Contactmoment 1
Provinciebestuur Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3000 Leuven
03/06/24 09:00 - 13:00
Collegagroep mobiliteit - Provincie Vlaams-Brabant - Contactmoment 2
Provinciebestuur Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3000 Leuven
09/09/24 09:00 - 13:00
Collegagroep mobiliteit - Provincie Vlaams-Brabant - Contactmoment 3
Provinciebestuur Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3000 Leuven
09/12/24 09:00 - 13:00
Collegagroep mobiliteit - Provincie Vlaams-Brabant - Contactmoment 4
Provinciebestuur Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3000 Leuven