Voor elke nieuwe gebods- of verbodsmaatregel moet de lokale wegbeheerder een aanvullend reglement opstellen. Over de opmaak bestaan nog heel wat onduidelijkheden. Daarom willen wij je tijdens deze cursus helpen met al je vragen rond de procedurele, vormelijke en inhoudelijke aspecten van deze voorschriften.  

We bekijken wat het belang is van aanvullende reglementen en hoe je ze kan opmaken. Hierbij vertrekken we van een aantal praktijkvoorbeelden. Ten slotte gaan we in op de Interactieve Reglementen Generator (IRGN) die de opmaak van aanvullende reglementen automatiseert en sterk vereenvoudigt.  

De opleiding bestaat uit een fysiek lesmoment en een taak die je op voorhand indient en waaraan je verderwerkt tijdens de lesdag. Het is dus noodzakelijk dat je je laptop meebrengt. Meer info over de taak krijg je na je inschrijving via mail.

Programma

08:30

Onthaal

Karen Foubert, projectverantwoordelijke vorming professionals, VSV
09:00 Verwelkoming Karen Foubert, projectverantwoordelijke vorming professionals, VSV
09:10 Situering en belang van het wetgevend kader en de procedure Els De Reyt, team verkeersveiligheidsbeleid, Departement MOW
10:10 Pauze
10:25 Aandachtspunten bij de opmaak  Els De Reyt, team verkeersveiligheidsbeleid, Departement MOW
11:15 Pauze
11:30 Aandachtspunten bij de opmaak (vervolg) Els De Reyt, team verkeersveiligheidsbeleid, Departement MOW
12:30 Lunchpauze
13:30 Opmaak met IRGN Els De Reyt, team verkeersveiligheidsbeleid, Departement MOW
14:15 Pauze
14:30 Opmaak met IRGN (vervolg) Els De Reyt, team verkeersveiligheidsbeleid, Departement MOW
15:15 Pauze
15:30 Vragen en oefeningen Els De Reyt, team verkeersveiligheidsbeleid, Departement MOW
16:30 Einde

Praktisch

Wat leer je?

  • Beschrijven wat een aanvullend reglement is en waartoe het dient.
  • De geldende procedures alvorens een aanvullend reglement in werking kan treden.
  • Een aanvullend reglement opmaken.
  • Waartoe de Interactieve Reglementen Generator dient en hoe de toepassing werkt.

Voor wie?

Mobiliteitsambtenaren van steden en gemeenten.

Organisatie

Deze opleiding kwam tot stand met de medewerking van Els De Reyt (Departement MOW).    

Algemene voorwaarden

Als je je voor een congres of opleiding van de VSV inschrijft, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Contactpersoon

Karen Foubert
Projectverantwoordelijke vorming professionals
karen.foubert@vsv.be
Datum
Programma
Locatie
07/06/24 09:00 - 16:30
Eenvoudig aan de slag met aanvullende reglementen (lente)
Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1000 Brussel