Als je een workshop uit het aanbod bedrijven van de VSV boekt, ga je akkoord met onderstaande voorwaarden.

1. Praktische voorwaarden voor de organisator

 • Er is een verantwoordelijke van uw organisatie een half uur op voorhand aanwezig, zodat de lesgever voldoende tijd heeft om alle praktische voorbereidingen te treffen.
 • Per workshop is aangegeven wat er nodig is voor het geven van de workshop. De organisator zorgt voor een leslokaal, whiteboard, beamer met projectiescherm en een  verkeersvrij oefenterrein (voor een praktijkworkshop). Als de locatie niet voldoet aan de voorwaarden, behoudt de VSV het recht de activiteit stop te zetten.
 • De duurtijd van een workshop staat steeds aangegeven bij de praktische info.
 • De organisatie dient zich te houden aan het maximum aantal deelnemers. Dit aantal staat vermeld per workshop.
 • De datum en het tijdstip van de workshop wordt bepaald in overleg met het bedrijf/de organisatie.
 • Alle deelnemers voorzien hun (elektrische) fiets, speedpedelec of bromfiets en verplichte uitrusting. (afhankelijk van de workshop)
 • De VSV wijst alle aansprakelijkheid af voor schade aan en/of verlies van persoonlijke voorwerpen.

2. Prijzen en facturatie

 • Onze prijzen zijn inclusief voorbereiding en verplaatsing.
 • De VSV factureert met vrijstelling van de btw.
 • De VSV is erkend als publiek dienstverlener voor opleidingen (erkenningsnummer DV.O105597). Als kmo kan je steun aanvragen voor 20 tot 30% van de prijs. Meer info vind je hier.

3. Annulatie

 • Tot ten laatste twee weken voor aanvang, kan je de workshop(s) gratis annuleren. Annuleren doe je best zo snel mogelijk en kan enkel via e-mail naar bedrijven@vsv.be.
 • Bij laattijdige annulatie (d.w.z. minder dan twee weken voor aanvang) zien wij ons genoodzaakt het volledige bedrag van de workshop te factureren. Bij een gratis opleiding rekenen we in dat geval een administratieve kost van 25 euro aan. Dat bedrag gaat integraal naar het revalidatiecentrum Pulderbos, waar onder meer jonge verkeersslachtoffers begeleid worden.
 • Indien wij (de VSV) de workshop(s) om bepaalde redenen annuleren, brengen we je ten laatste drie werkdagen vooraf op de hoogte. In dat geval hoef je uiteraard geen inschrijvingsgeld of administratieve kost te betalen. We doen er alles aan om ons engagement na te komen. We werken met erkende en ervaren lesgevers en streven naar kwaliteit en optimale tevredenheid. Als een workshop door overmacht niet kan plaatsvinden, zoeken we samen naar een oplossing.

4. Omboeken

 • Wens je je workshop niet te annuleren, maar op een later tijdstip in te plannen?

  • Bij tijdig contact van de klant (minstens 2 weken voor aanvang van de workshop), is gratis omboeken mogelijk mits het naleven van volgende voorwaarden:
   • De nieuwe datum van de workshop moet binnen de termijn van 2 weken ingepland worden.
   • De omgeboekte workshop moet plaatsvinden binnen de termijn van 6 maanden.
   • Indien bovenstaande voorwaarden niet nageleefd worden, beschouwen wij dit als een laattijdige annulatie en zal de volledige kostprijs van de workshop alsnog worden doorgerekend.

  • Bij laattijdig contact van de klant (minder dan 2 weken voor aanvang van de workshop), is omboeken nog steeds mogelijk mits het naleven van volgende voorwaarden:
   • Er wordt een omboekingskost aangerekend van 50 euro per workshop, bovenop de normale workshopprijs.
   • De nieuwe datum van de workshop moet binnen de termijn van 2 weken ingepland worden.
   • De omgeboekte workshop moet plaatsvinden binnen de termijn van 6 maanden.
   • Indien bovenstaande voorwaarden niet nageleefd worden, beschouwen wij dit als een laattijdige annulatie en zal de volledige kostprijs van de workshop alsnog worden doorgerekend.