Wil jij doorgedreven motortrainingen aanbieden? Dan moet je als organisatie en als lesgever voldoen aan bepaalde voorwaarden. Je start met een training gevolgd door een stage bij één van onze ervaren partners. Na een positieve evaluatie kan je starten als Ready to Ride trainer.

Voorwaarden

Voorwaarden rijschool of opleidingscentrum

 • De rijschool of het opleidingscentrum heeft minstens 3 jaar ervaring in voortgezette dagopleidingen waarbij veiligheid voor motorrijders op de openbare weg centraal staat en biedt de VSV aan de inhoud van de training te bekijken of een training te volgen.
 • De visie van de rijschool of het opleidingscentrum komt overeen met de visie die de VSV vooropstelt over verkeersveiligheid en in het specifiek verkeersveiligheid voor motorrijders. 
 • De verantwoordelijke van de rijschool of het opleidingscentrum tekent jaarlijks de samenwerkingsovereenkomst opgesteld door de VSV en verbindt zich ertoe de afspraken na te komen. 
 • De rijschool of het opleidingscentrum geeft de toestemming om gecoacht te worden door personeel van de VSV of door een ervaren Ready to Ride coach aangesteld door de VSV. Na ieder bezoek krijgt de rijschool of het opleidingscentrum een verslag van de coaching. De punten waarop gescreend wordt, staan in het coachingverslag. Daarnaast hanteert de VSV een kwaliteitsbeoordeling van de deelnemers via een online evaluatieformulier op een schaal van 5 punten. We streven naar minstens 4/5.
 • De rijschool of het opleidingscentrum heeft de mogelijkheid om de vooropgestelde praktijkoefeningen op een afgesloten terrein veilig aan te bieden en beschikt over voldoende materiaal om oefeningen uit te zetten.
 • De rijschool of het opleidingscentrum kijkt erop toe dat iedere lesgever die de Ready to Ride trainingen geeft, jaarlijks een bijscholing volgt georganiseerd door de VSV, de Ready to Ride powerpoint gebruikt en het bijhorende draaiboek volgt.  
 • De VSV behoudt zich het recht om bij grote fouten, problemen of herhaaldelijke negatieve verslagen de samenwerking met de partner onmiddellijk stop te zetten. 

Voorwaarden voor motorrijlesgever

 • De motorrijlesgever die Ready to Ride trainingen wil aanbieden volgt minstens 1 keer per jaar een Ready to Ride training voor motorrijlesgever gegeven door de VSV. Motorrijden betekent levenslang leren. Dat geldt ook voor lesgevers van Ready to Ride trainingen. Jaarlijks organiseert de VSV een training voor alle instructeurs om vernieuwingen over de aanpak van de trainingen voor te stellen of dieper in te gaan op bepaalde aspecten van veilig motorrijden.  
 • De motorrijlesgever die Ready to Ride trainingen geeft, kijkt er op toe dat deelnemers in goede omstandigheden kunnen deelnemen:
  • motorfiets is volgetankt en in orde
  • veilige en gepaste motorkledij
  • in staat om veilig te rijden (geen negatieve invloed op het rijgedrag en op deelname aan de volledige opleiding omwille van gebruik van alcohol, drugs en/of medicatie en vermoeidheid)
 • De motorrijlesgever volgt het draaiboek en gebruikt de presentatie van de VSV tijdens de Ready to Ride trainingen. 
 • De VSV behoudt zich het recht om bij grote fouten, problemen of herhaaldelijke negatieve verslagen de samenwerking met de partner onmiddellijk stop te zetten. 
Motorrijlesgever tijdens een Ready to Ride motortraining
Praktijkoefening tijdens een motortraining Ready to Ride

Contactpersoon

Wouter De Clercq
Projectverantwoordelijke rijopleiding
wouter.declercq@vsv.be