Wil jij theorielessen over rijbewijs B geven op school? Dan moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zo volg je eerst een infomoment voordat je kan starten als lesgever Rijbewijzer in de Klas.

Voorwaarden

Wie kan deelnemen aan een infomoment?

Erkende rijscholen

 • De deelnemende rijscholen zijn erkende rijscholen zoals bepaald door het KB erkenning rijscholen van 11/05/2004 en opgenomen op de lijst van alle rijscholen in Vlaanderen die beschikbaar wordt gesteld door het departement Mobiliteit en Openbare Werken.
 • De lesgevers die door de rijschool ingezet worden voor het geven van de lessen beschikken over een geldig brevet III, zoals bepaald door het KB-erkenning rijscholen van 11/05/2004.

Zelfstandige rijlesgevers

 • De deelnemende zelfstandige rijlesgevers beschikken over een geldig brevet III voor het verstrekken van theoretisch onderricht in het kader van een erkende rijschool zoals bepaald door het KB-erkenning rijscholen van 11/05/2004.
 • Bij de inschrijving moet de zelfstandige lesgever een kopie van zijn brevet of een kopie van zijn rijbewijs met vermelding van de code 101 of 102 overmaken aan de VSV.

Voorwaarden lesgever Rijbewijzer in de Klas

 • De lesgever die theorielessen voor Rijbewijzer in de Klas geeft, beschikt over het brevet III – theorielesgever.
 • De lesgever neemt deel aan de infomomenten Rijbewijzer in de Klas die georganiseerd worden door de VSV.
 • De lesgever gebruikt het lesmateriaal dat door de VSV beschikbaar wordt gesteld.
 • De lesgever laat de leerlingen kennismaken met het digitale leerplatform voor het rijbewijs B.
 • De lesgever stelt zich voor als een vertegenwoordiger van het project Rijbewijzer in de Klas en maakt geen reclame, noch voor zichzelf, noch voor de rijschool waar hij/zij tewerkgesteld is.
 • De lesgever houdt tijdens de lessen rekening met het niveau van de leerlingen.

Praktische afspraken

Bij de inschrijving van de rijschool of rijlesgever(s) geef je de contactgegevens van:

 • de persoon die het project zal opvolgen en aan wie scholen hun vragen kunnen richten
 • de lesgevers die de lessen op school zullen geven, zodat de VSV hen rechtstreeks kan informeren

Je gegevens worden opgenomen in de zoekresultaten op de website Rijbewijzer in de Klas bij "Zoek een lesgever".

Financiële ondersteuning

Scholen kunnen een terugbetaling per groep aanvragen bij de VSV. De volgende opties zijn mogelijk:

 • 10 lesuren: max. terugbetaling 400 euro
 • 12 lesuren: max. terugbetaling 480 euro
 • 14 lesuren: max. terugbetaling 560 euro

Contactpersoon

Helena Molineaux
Projectverantwoordelijke rijopleiding
helena.molineaux@vsv.be