Zelfrijdende voertuigen zijn niet langer een vaag toekomstbeeld of science fiction. De eerste toepassingen zien we vandaag al rondrijden, en de technologie evolueert bijzonder snel. Zelfrijdende voertuigen kunnen op termijn de samenleving op verschillende manieren fundamenteel veranderen: een grote modal shift, een aanzienlijke impact op ruimtelijke ordening en stedenbouw (o.a. door wijzigingen in parkeerbehoefte), gevolgen voor verkeersveiligheid en heel wat ethische kwesties, zoals impact op privacy en tewerkstelling. 

Programma

10:00 Verwelkoming Nick Gryp, VSV
10:05 Introductie: Wat zijn zelfrijdende voertuigen (SAE classificatie)  Tim De Ceunynck 
10:10 Stand van zaken (huidige projecten) in België, Europa en Amerika/China  Tim De Ceunynck 
10:20 Impact en effecten: 
 • Op verkeersveiligheid
 • Op doorstroming/files
 • Op tewerkstelling
 • Op ruimtelijke planning & stedenbouw
 • Op infrastructuur
 • Op kost van mobiliteit 
Tim De Ceunynck 
10:35 Verwachte evoluties van voertuigdelen, ritdelen en individueel autobezit  Tim De Ceunynck 
10:45 Q & A
10:55

Vlaamse Taskforce Autonoom Vervoer

 • Doelstellingen Taskforce
 • Welke concrete stappen wil Vlaanderen zetten op vlak van autonoom rijden? 
Julie Mariën
11:05 Q & A
11:15 Einde

Praktisch

Wat leer je? 

In dit webinar zal Tim De Ceunynck toelichten welke keuzes zullen beslissen in welke richting de toekomstige maatschappelijke effecten van zelfrijdende voertuigen zullen evolueren. We reiken concrete aandachtspunten en handvaten aan waarmee mobiliteitsdeskundigen vandaag al aan de slag kunnen gaan om hun beleid en infrastructuur future-proof te maken. 

Aansluitend zal Julie Mariën, Beleidsmedewerker Intelligente Transportsystemen, vertellen welke concrete stappen de Vlaamse Taskforce Autonoom Vervoer zal nemen op vlak van autonoom rijden. 

 • Je komt te weten welke impact zelfrijdende voertuigen zullen hebben op de samenleving. 
 • Je krijgt enkele handvaten aangereikt om je beleid en infrastructuur future-proef te maken. 
 • Je komt te weten welke stappen de Vlaamse Taskforce Autonoom Vervoer zal nemen op vlak van autonoom rijden. 

Voor wie?

Voor ambtenaren, beleidsmakers en mobiliteitsdeskundigen van lokaal tot regionaal/nationaal niveau. Bij uitbreiding voor iedereen die vooruit wilt kijken en/of diens beleid en infrastructuur futureproof wilt maken. 

Partners

Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met Tim De Ceunynck, Mobiliteitsdeskundige - LRM / UHasselt en freelance onderzoeker en Julie Mariën (MOW).

Algemene voorwaarden

Als je je voor deze opleiding van de VSV inschrijft, ga je akkoord met de algemene voorwaarden. 

Contactpersoon

Nick Gryp
Beleidsmedewerker vorming professionals
nick.gryp@vsv.be