Wat leer je?

 • Je frist je kennis van de wegcode grondig op, zodat je op de hoogte bent van de recente wijzigingen.
 • Je bespreekt concrete situaties en krijgt zo nieuwe inzichten in de samenhang tussen de verschillende regels.

Programma

De opleiding wordt gegeven door verkeerskundige Erik Caelen.

08:00 Onthaal
08:30
 • Welkom
 • Toepassingsgebied wegcode en bepalingen
 • Bindende kracht van bevelen van bevoegde personen en verkeerstekens
11:00
 • Bestuurders en hun plaats op de openbare weg
 • Snelheid en -beperkingen
12:45 Lunch (voorzien door de VSV)
13:30
 • Voorrang, manoeuvres en rijbewegingen
 • Verkeer op verschillende soorten wegen
14:30
 • Stilstaan en parkeren
 • Gebruik van de lichten
 • Veiligheidsgordels, kinderbeveiligingssystemen, valhelm en beschermende kleding
15:30
 • Overzicht laatste wijzigingen wegcode
16:45 Einde

Voor wie?

Omdat we verder bouwen op de kennis uit de brevettenexamens is de opleiding specifiek gericht naar gebrevetteerde rijlesgevers. 

Opgelet! Om iedereen de kans te geven deze opleiding te volgen, laten we maximaal 3 rijlesgevers per rijschoolvestiging per opleiding toe. Wil je toch met meer dan 3 rijlesgevers inschrijven, contacteer ons dan via rijopleiding@vsv.be en we bekijken samen je aanvraag.

Erkende bijscholing

De opleiding is door de Vlaamse overheid goedgekeurd voor 7 opleidingsuren als erkende bijscholing voor punt 1. 

Enkel indien je de volledige opleiding volgt, heb je recht op een getuigschrift met daarop het onderwerp en aantal vormingsuren vermeld. De VSV bezorgt geen getuigschrift dat niet strookt met de werkelijkheid.

Partners

Deze opleiding kwam tot stand in samenwerking met Cevora. Deelnemers die lid zijn van PC200, kunnen via Cevora gratis deelnemen aan de opleiding: schrijf in en selecteer "Ik wil via Cevora inschrijven".

Rijscholen en rijlesgevers die een opleiding volgen bij de VSV kunnen een beroep doen op de kmo-portefeuille in het kader van de ‘beroepsspecifieke competenties’. Een subsidieaanvraag van de kmo-portefeuille moet online en binnen de geldige termijn worden ingediend. Je doet dat bij voorkeur voor de start van de opleiding, maar het is mogelijk tot 14 kalenderdagen na de startdatum. Na die periode is subsidiëring helaas niet meer mogelijk.

Het registratienummer van de VSV is DV. O105597. Op de website van vlaio.be lees je meer over de voorwaarden en procedure.

Algemene voorwaarden

Als je je voor deze opleiding inschrijft, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Contactpersoon

Vragen over de opleiding op 27 april 2023? Dan mag je Helena Molineaux (015 44 65 59 of helena.molineaux@vsv.be) contacteren.

Elizabeth Vlaeminck
015 64 10 96
elizabeth.vlaeminck@vsv.be