Ben je een mobiliteitsambtenaar in de provincie Antwerpen? Werk je in een kleinere gemeente of in een kleine mobiliteitsdienst? Zoek je een netwerk waar je terecht kan met je mobiliteitsvragen en -bezorgdheden? Dan ben je heel erg welkom in onze collegagroep mobiliteit voor de provincie Antwerpen! Je kan er op een laagdrempelige manier vragen stellen en informatie uitwisselen met een netwerk van mobiliteitsambtenaren. We helpen je om antwoorden te formuleren op verkeers- en mobiliteitsvragen.

Programma

08:30 Onthaal Ine Herten, Beleidsmedewerker Vorming Professionals, VSV 
09:00 Verwelkoming Ine Herten, Beleidsmedewerker Vorming Professionals, VSV 
09:05 Thema van de bijeenkomst TBD
10:30 Pauze
10:45 Intervisie Ine Herten, Beleidsmedewerker Vorming Professionals, VSV 
12:00 Netwerklunch
13:00 Einde

Praktisch

Wat leer je?

  • Je krijgt inzicht in verschillende thema’s waar je als mobiliteitsambtenaar of medewerker van de mobiliteitsdienst mee aan de slag gaat.
  • Je wisselt informatie uit met collega’s van andere lokale besturen.
  • Je leert hoe je met mobiliteitsvraagstukken aan de slag gaat.
  • Je vindt steun bij collega’s van andere lokale besturen. 

Voor wie?

Mobiliteitsambtenaren of deskundigen mobiliteit in een lokaal bestuur in de provincie Antwerpen. 

Algemene voorwaarden

Als je je voor deze opleiding van de VSV inschrijft, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Contactpersoon

Ine Herten
Beleidsmedewerker vorming professionals
ine.herten@vsv.be