Wil je als lesgever aan de slag met het terugkommoment, dan moet je vooraf meerdere opleidingen volgen. De VSV biedt de verschillende opleidingen aan, zodat je de vereiste getuigschriften kan behalen om een erkenning aan te vragen. Het is belangrijk dat je de basisopleiding als eerste volgt. 

Voor welke opleding(en) wil je je inschrijven? Afhankelijk van de gewenste erkenning(en) volg je verschillende opleidingen. Wil je erkend worden als lesgever voor het groepsgedeelte (kennismaking en groepsgesprek) van het terugkommoment? Dan schrijf je in voor de basisopleiding (7 uur) en voor de groepsopleiding (14 uur). 

Wil je erkend worden als lesgever voor alle onderdelen van het terugkommoment? Schrijf eerst in voor de basisopleiding (7 uur), dan voor de praktijkopleiding (7 uur) en vervolgens voor de opleiding groepsgesprek (14 uur).

Ben je lid van PC200? Dan kan je deze opleiding gratis volgen via Cevora. 

Programma

De opleiding wordt gegeven door VSV-lesgever Jef De Backer.

Dag 1

08:00 Onthaal
08:30
 • Kennismaking en inleiding
09:00
 • Op weg naar een goed gesprek
10:30
 • Een groepsgesprek begeleiden
12:30 Lunch (voorzien door de VSV)
13:30
 • Van moderator naar motivator
15:00
 • Doelstellingen
16:45 Einde

Dag 2

08:00 Onthaal
08:30
 • Terugkoppeling dag 1
09:00
 • Van doelstellingen naar uitvoering
10:30
 • Aan de slag met de inleiding
12:30 Lunch
13:30
 • Aan de slag met het groepsgesprek
15:00
 • Samenvatting en afronding
16:45 Einde

Praktisch

Wat leer je?

Dag 1

 • Je reflecteert over de kenmerken van een goed gesprek en verschillende soorten vragen die in een gesprek gesteld kunnen worden.
 • Je krijgt inzichten in mogelijke valkuilen bij het voeren van een gesprek. 
 • Je kan zelf verwoorden welke rol ze opnemen in het groepsgesprek.
 • Je krijgt inzicht in verschillende gedragsbepalers die een rol kunnen spelen bij deelnemers van het terugkommoment. 
 • Je kan zelf verwoorden welke technieken ze kunnen inzetten om een positieve gedragsverandering te stimuleren.
 • Je kan bijkomende doelstellingen verwoorden bij de verschillende thema's van het terugkommoment. 

Dag 2

 • Je kan de verschillende doelstellingen verwoorden bij de thema's van het terugkommoment.
 • Je krijgt inzicht in de concrete aanpak van de inleiding en het groepsgesprek.
 • Je kan de technieken van de gedragsbepaling toepassen in de inleiding en het groepsgesprek. 

Voor wie?

De opleiding groepsgesprek is voor de lesgever die aan de slag wil als lesgever voor de inleiding, kennismaking en groepsgesprek van het terugkommoment. Tijdens de opleiding staan we eerst stil bij methodieken, achterliggende kaders en inzichten uit de verkeerspsychologie om nadien alles toe te passen op de onderdelen en thema's binnen het terugkommoment. 

Opgelet! Om iedereen de kans te geven deze opleiding te volgen, kunnen maximaal 5 rijlesgevers per rijschoolvestiging deelnemen. Wil je toch meer dan 5 rijlesgevers inschrijven, mail naar rijopleiding@vsv.be en dan bekijken we samen je aanvraag.

Erkende bijscholing

De opleiding is goedgekeurd als erkende bijscholing voor 14 opleidingsuren is ingediend bij de Vlaamse overheid voor punt 2.

Enkel als je de volledige opleiding volgt, heb je recht op een getuigschrift met daarop het onderwerp en aantal vormingsuren vermeld. De VSV of de lesgever aangesteld door de VSV bezorgt geen getuigschrift dat niet strookt met de werkelijkheid.

Partners

Cevora

Deze opleiding kwam tot stand in samenwerking met Cevora. Deelnemers die lid zijn van PC200, kunnen via Cevora gratis deelnemen aan de opleiding: schrijf in en selecteer "Ik wil via Cevora inschrijven".

Algemene voorwaarden

Als je je voor deze opleiding inschrijft, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Contactpersoon

Roel De Klerk
Projectverantwoordelijke leermaatregelen
roel.deklerk@vsv.be
Datum
Programma
Locatie
06/06/24 08:30 - 16:45
Terugkommoment voor beginnende bestuurders - Groepsgesprek - deel 1
Vlaams Administratief Centrum Rik Woutersgebouw Stationsstraat 110 2800 Mechelen
07/06/24 08:30 - 16:45
Terugkommoment voor beginnende bestuurders - Groepsgesprek - deel 2
Vlaams Administratief Centrum Rik Woutersgebouw Stationsstraat 110 2800 Mechelen