Na deze tweedaagse opleiding, weet je perfect hoe je met minder verkeersborden voor meer verkeersveiligheid kan zorgen. Er is ruimte voor zowel de theorie als de praktijk. Tijdens de tweede lesdag, gaan we met concrete vragen en voorbeelden aan de slag. 

Programma

Het programma vind je hier terug.

Praktisch

Wat leer je?

  • Je kan uitleggen waarom een vermindering van het aantal verkeersborden kan bijdragen tot de verkeersveiligheid.
  • Je kan het verband leggen tussen de Code van de Wegbeheerder en de Minderbordengids en het evenwicht hiertussen vinden.
  • Je kan het principe 'minder borden' toepassen in het eigen werkgebied met het oog op meer verkeersveiligheid. 

Voor wie?

Wegbeheerders, mobiliteitsambtenaren en medewerkers van de technische diensten en van lokale politiezones.   

Voor wie?

Het programma werd samengesteld door Erik Caelen (verkeersdeskundige) en Joris Willems (Hogeschool PXL en Vives). 
Beide heren zorgen ook voor de inhoudelijke invulling van de lesdagen.  

Algemene voorwaarden

Als je je voor deze opleiding inschrijft, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Contactpersoon

Karen Foubert
Projectverantwoordelijke vorming professionals
karen.foubert@vsv.be
Datum
Programma
Locatie
10/06/24 09:00 - 16:30
Minder borden, meer verkeersveiligheid: lesdag 1
Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1000 Brussel
13/06/24 09:00 - 16:30
Minder borden, meer verkeersveiligheid: lesdag 2
Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1000 Brussel