Grote of kleine wegenwerken komen vaak en soms ook onverwacht voor. Tijdens deze opleiding leer je hoe je dergelijke situaties veilig kan aangeven voor alle weggebruikers en waarmee je rekening moet houden bij de signalisatie van deze werken. Deze opleiding is in overeenstemming met de regelgeving rond standaardbestek 250.  

Programma

08:30 Onthaal Karen Foubert, projectverantwoordelijke Vorming Professionals, VSV
09:00 Verwelkoming en kennismaking Karen Foubert, projectverantwoordelijke Vorming Professionals, VSV
09:15 De mens als uitgangspunt Prof. Em. Willy Miermans
10:45 Pauze
11:00

Signalisatie bij wegenwerken
Focus op wegcode en de plaatsingsvoorwaarden

Erik Caelen, Verkeerskundige, Cage
12:00

Signalisatie bij wegenwerken
Duidelijkheid en comfort voor iedere weggebruiker

Erik Caelen, Verkeerskundige, Cage
12:45 Lunch
13:45 Impact van wegenwerken en bijkomende signalisatie op de circulatie van het verkeer Gerry Peeters, Commissaris – Diensthoofd Federale Wegpolitie Limburg
15:15 Pauze
15:30 Vragen en cases Prof. Em. Willy Miermans
Erik Caelen, Verkeerskundige, Cage
Gerry Peeters, Commissaris – Diensthoofd Federale Wegpolitie Limburg
16:30 Einde

Praktisch

Wat leer je?

  • Je begrijpt waarom menselijk gedrag belangrijk is als uitgangspunt bij de uitwerking van werfsignalisatie.
  • Je kan de impact inschatten van wegenwerken op de circulatie van het verkeer.
  • Je houdt rekening met de omrijfactor voor actieve weggebruikers.
  • Je focust bij de signalisatie van wegenwerken op de wegcode en de plaatsingsvoorwaarden.
  • Je begrijpt hoe je de verworven kennis kan omzetten naar de praktijk. 

Voor wie?

Mobiliteitsprofessionals die te maken hebben met wegenwerken en willen inzetten op veilige weg- en werfsignalisatie.

Partners

Deze opleiding kwam tot stand in samenwerking met Prof. Em. Willy Miermans, Gerry Peeters (Commissaris - Diensthoofd Federale Wegpolitie Limburg) en Erik Caelen (Verkeerskundige).

Algemene voorwaarden

Als je je voor een congres of opleiding van de VSV inschrijft, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Contactpersoon

Karen Foubert
Projectverantwoordelijke vorming professionals
karen.foubert@vsv.be
Datum
Programma
Locatie
03/10/24 09:00 - 16:30
Veilige weg- en werfsignalisatie
Vlaams Administratief Centrum Rik Woutersgebouw Stationsstraat 110 2800 Mechelen