Functie

Het Vlaams Forum Verkeersveiligheid (VFV) heeft enerzijds een overlegfunctie: de deelnemende organisaties zoeken naar afstemming en wisselen kennis en ervaring uit. Anderzijds formuleert het forum adviezen aan de Vlaamse regering om de verkeersveiligheid op de Vlaamse wegen te verbeteren. 

Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen, is voorzitter van het VFV. Ondervoorzitter is Eddy Klynen, coördinator van de VSV. De VSV organiseert de vergaderingen (4 keer per jaar) van het forum. 

Alle verslagen en adviezen vind je via de website van het Vlaams Forum Verkeersveiligheid.

Contact

Ine Herten
Projectverantwoordelijke vorming professionals
ine.herten@vsv.be
015 69 79 01